Årsmøte 23. mars

Karmøy Næringsråd inviterer medlemmer til årsmøte 23. mars kl 19.00. Møtet gjennomføres digitalt på Zoom.

I forkant av årsmøte blir det dialog og innspill om ny hovedvei på Karmøy. Innleder er Ordfører Jarle Nilsen og Helge Ytreland (Rogaland fylkeskommune). Debattleder er Egil Severeide.

Agenda:
Sak 1.  Dialog og innspill om ”Ny hovedvei på Karmøy”
Sak 2. Årsmelding; “Året som gikk”, presentasjon på årsmøtet
Sak 3. Regnskap for 2020
Sak 4. Budsjett 2021
Sak 5. Valg av:
– Styremedlemmer
– Varamedlemmer
– Styreleder og nestleder
– Revisor
– Valgkomité

Link til møtet er send medlemmer på epost. Dersom du ikke har mottatt denne vennligst kontakt sekretariat@karmoynaringsrad.no

Andre interesserte, som ønsker å delta på dialogmøte om ny hovedveg på Karmøy, kan melde seg på her.

Hits: 182

Del på: