Posted in Aktuelt Informasjon fra styret

Fjoråret ble bra for den norske gassindustrien

Ved Kårstø prosesseringsanlegg skilles tørrgass (metan) og våtgass (NGL, Natural Gas Liquids). Tørrgassen sendes videre til Europa gjennom rør, mens våtgassen deles opp i propan,…

Les mer