Tidligere var det bare søtt og koselig med disse ESG-damene …

… som snakket om bærekraft. Det har jeg lest et sted. Disse såkalte ESG-damene må nå tas på alvor. Styrerommene og ledelse må være klar over hvilken risiko som ligger i endringer som nå skjer. 

EUs taksonomi og bærekraftsrapportering for selskaper og finansielle aktører kommer som en flom av regler. Sammen skal disse bidra til et mer bærekraftig finansmarked og oppnåelse av EUs miljømål. Dette handler om alt fra skattetilpasning, tilrettelegging for hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering, samt sosialt ansvar og selvsagt alt knyttet til miljø. EUs taksonomi skal gi screeningkriterier som skal gjøre det enkelt å vurdere om en investering er grønn eller ikke.

Resultatet kommer til å bety endringer de neste par årene for alle selskaper som ønsker å få finansiering eller forsikring. Stikkordene er ESG, SRI og SDG.

  • ESG står for Environmental, Social og Governance. På norsk oversatt til hvordan selskap ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt hvordan selskapet er eid. Disse elementene tas med når man skal analyse selskapenes risikofaktorer og muligheter.
  • SRI står for Socially Responsible Investing, eller sosiale ansvarlige investeringer. Også dette handler om å se utover ren finansiell avkastning når man skal vurdere selskapene.
  • SDG står for Sustainale Development Goals og er FNs bærekraftsmål som ser på miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Dette EU-systemet for klassifisering og bærekraftsrapportering stiller nye og til dels tøffe krav til selskaper om å dokumentere bærekraftig atferd gjennom hele verdikjeden. Disse reglene og endringene må en ha som kompetanse i styrer og i ledelse av selskaper. Alternativet er å ikke evne å forstå hvordan FNs bærekraftsmål kan «disrupte» virksomheten. Alternativet er også gå glipp av forretningsmuligheter som oppstår som følge av at bærekraftsmål må nås så kjapt som mulig.

Et selskap som har skjønt dette er Norcable AS på Kolstøneset. De har ambisjon er å leve opp til “Probably the greenest aluminium cables in the world”. Norcable har et bevisst forhold til sin plassering; Å bygge en aluminium kabel fabrikk på Vestlandet er logisk når man vet at produksjon av aluminium er ekstremt forurensende om man gjør det med bruk av kullkraft slik som 80% av verden gjør. På Karmøy ligger et av verdens reneste anlegg for produksjon av aluminium. Miljø fotavtrykket til 1 kg aluminium produsert ved Norsk Hydros anlegg på Karmøy avgir under 4 kg CO2e. Dette er verdensledende og står i grell kontrast til miljøfotavtrykket til 1 kg aluminium produsert i India eller Kina som er 22kg CO2e. Videre har Norcable et bevisst forhold til FNs bærekraftmål nummer 12 og velger råvarer med lavest mulig klima fotavtrykk og partnere som har bevissthet om energiledelse og sitt eget klima fotavtrykk. Gjennom en kontinuerlig forbedring prosess mot å nå FNs bærekraftmål nummer 7 og 9 benytter Norcable teknologi og kunnskapsfornyelse til å oppnå renere prosesser og bedre utnyttelse av ressursene i virksomheten. Ved å innføre digitalisert produksjon så har Norcable oppnådd sporbarhet for alle råvarer og deres opprinnelse.  Mange kan lære av Norcable. 

I dag er det Jordens dag (Earth Day) som er en årlig dag med arrangementer over hele verden til støtte for miljøvern. Det koordineres globalt av Earth Day Network, og er en høytid som feires i mer enn 192 land hvert år.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 425

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne