Årsmøte i Karmøy Næringsråd

Årsmøtet ble i år gjennomført på Park Inn Hotel den 29. mars. I forkant av årsmøtet var Runar Skarstein fra Sparebank 1 SR-Bank invitert til å dele sitt syn på hvordan næringslivet påvirkes av krigen i Ukraina, og hvilke konsekvenser krigen kan påvirke energipriser, råvaretilgang og økonomien ellers.

Øvrige saker på årsmøtet var:

Sak 2. Årsmelding; “Året som gikk”, presentasjon på årsmøtet

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

Sak 3. Regnskap for 2021

Vedtak:

Årsmøtet godkjent regnskap for 2021 og revisors erklæring.

Sak 4. Budsjett 2022

Vedtak:

Årsmøtet godkjente budsjett for 2022.

Sak 5. Valg 2022

Styremedlemmer:

Følgende styremedlemmer var innstilt til valg:

o Thor Otto Lohne (gj.v. 2 år)

o Inger Elise Kolstø (gj.v. 2 år)

o Tommy Bygnes (ny 2 år)

o Petter Leknes (ny 2 år)

Vedtak:

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer.

Varamedlemmer:

Følgende varamedlemmer var innstilt til valg:

o Nils Jarle Lindtner (ny 2 år)

o Jon Helgeland Qvale (ny 2 år)

o Jan Aksel Rones (ny 2 år)

o LO Nord Rogaland

Vedtak:

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer.

Lederverv:

Thor Otto Lohne var innstilt som styreleder for 1 år (gjenvalg)

Inger Elise Kolstø var innstilt som nestleder for 1 år (gjenvalg)

Vedtak:

Årsmøtet valgte Thor Otto Lohne som styreleder og Inter Elise Kolstø som nestleder, begge for 1 år.

Revisor:

Valgkomiteen innstilte Anders Rundhaug som revisor (gjenvalg)

Vedtak:

Årsmøtet valgte Anders Rundhaug som revisor for 1 år

Valgkomite:

Vedtak:

Årsmøtet valgte Thomas S. Jansen (gjenvalg 1 år) Odd-Henry Dale (gjenvalg 1 år) og Jarle Salomonsen (ny – 1 år) til deltakelse i valgkomite

Hits: 184

Del på: