Årsmøte med dialog og innspill om ”Ny hovedvei på Karmøy”

Karmøy Næringsråd inviterer medlemmer til årsmøte 23. mars kl 19.00. Møtet gjennomføres digitalt på Zoom.

I forkant av årsmøte blir det dialog og innspill om ny hovedvei på Karmøy. Innleder er Ordfører Jarle Nilsen, og debattleder er Egil Severeide.

Agenda:
Sak 1.  Dialog og innspill om ”Ny hovedvei på Karmøy”
Sak 2. Årsmelding; “Året som gikk”, presentasjon på årsmøtet
Sak 3. Regnskap for 2020
Sak 4. Budsjett 2021
Sak 5. Valg av:
– Styremedlemmer
– Varamedlemmer
– Styreleder og nestleder
– Revisor
– Valgkomité

Link til møtet sendes medlemmer og lokale politikere pr epost.

Andre interesserte kan melde sin interesse for deltakelse her.

Hits: 495