Posted in Aktuelt Ukategorisert

Hjelp til lokalt næringsliv

Næringsrådets styremøte ble sist avholdt hos Rogaland Ressurssenter, som presenterte seg og  sine tilbud til næringslivet. Rogaland Ressurssenter deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet og mottar offentlig del-finansiering for å bistå etablert næringsliv og nye gründere å realisere forretningsideer og  utviklingsplaner. SIVA (Selskap for industrivekst) er operatør for programmet og har ansvar for 40 Næringshager  spredt over hele landet. Næringshagen skal bidra til vekst og utvikling i lokalt næringsliv med mål om å både skape og sikre arbeidsplasser….

Les mer