Bedriftsutvikling

Her finner du virkemidler og gode hjelpere for næringslivet i vår region.

Trykk på aktørens logo for å koble til deres hjemmeside.

Karmøy Næringsfond

Karmøy Næringsfonds formål er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling.

Rogaland Ressurssenter

Rogaland Ressurssenter deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet, og mottar offentlig del-finansiering for å bistå lokalt næringsliv med vekst-, utviklings- og omstillingsoppgaver. Tilbudet retter seg både mot etablerte bedrifter så vel som nye bedrifter. Gjennom næringshagen kan en få tilbud om bedriftsrådgivning, kompetanse og nettverk.

Validé – Haugesundregionen

Validé er Rogalands inkubator med avdelinger både i Stavanger, på Haugalandet og i Dalane. De hjelper gründere og bedrifter som har forretningsidéer med stor innovasjonshøyde med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk.

Skape

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland, som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse økt verdiskapning gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative Næringsmiljø. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din bedrift.

Norsk Katapult

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Rogaland Ressurssenter og Validé kan koble din bedrift til det aktuelle katapultsenteret, bidrar til å spisse bestillingen og bidrar med å finne finansiering til katapultprosjektet.

Vri Rogaland

Næringslivet har handlekraften, forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. VRI Rogalands oppgave er å sørge for at disse aktørene samarbeider og kommuniserer godt.

Forskningsrådet

Norske bedrifter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Forskningsrådet finansierer forskningsprosjekter for norsk næringsliv for 9 milliarder kroner årlig. Her kan du finne relevante utlysninger, retningslinjer og søknadshjelp.

Skattefunn

Skattefunn er skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling. Skattefradraget for små- og mellomstore bedrifter er 20%. Kontakt din næringshage om du vil ha hjelp til å vurdere utviklingsprosjekt og råd før du skal skrive søknad.

Siva

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon og infrastruktur. Siva bidrar også til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst.

Hits: 670