Aktuelle saker

Interesseforening på Husøy/Veldeøyane næringsområde

Karmøy Næringsråd har fanget opp et mulig behov blant bedrifter på Husøy næringsområde om å kunne

  • samordne sine interesser innenfor nærings- og eiendomsdrift på Husøy
  • ha et felles organ for å holde kontakt med kommunen og andre og å informere om bedriftene
  • arbeide for å få løst oppgaver av felles interesse
  • utveksle erfaringer med og bli bedre informert om sine naboer på området

Styret i næringsrådet tok initiativet til et felles møte med bedriftene for å kunne diskutere behovet for en slik forening. Møtet ble avholdt 16.5.13 hvor styreleder og sekretær deltok, sammen med varaordfører i kommunen og leder av Karmsund Havnevesen forruten mange av bedriftene. Det ble redegjort for planer og tiltak som foreligger for Husøy. Interessen var stor og et interimstyre påtok seg oppgaven med å få dannet en interesseforening. Møtereferat fra møtet finnes under “Aktuelle saker” ved å logge på med epostadresse og passord. Der finnes også status for mange andre saker vi har arbeidet med.

Styremøtereferat

Vårt siste styremøte før sommerferien foregikk på Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker 17.6.13, hvor det kom fram meget interessante opplysninger om Hydros planer om et pilotanlegg for 60 nye celler samt videre planer for aluminiumsverket. Møtereferat finner du under “Referater” ved å logge deg på, der finnes også protokoll fra årsmøtet vårt med referat fra årsmøteforedrag, valg o.l. samt referat fra tidligere styremøter.

Styremøter i høst

Første møte etter ferien er 2.9.13, deretter 21.10. og 9.12. Styremøtene holdes hos medlemmene, så dersom du ønsker besøk av styret for å informere om din bedrift og eventuelle saker eller utfordringer du synes vi bør ta fatt i er det bare å klikke på “Kontakt oss” i menyen til venstre.

Hits: 148

Del på:

Forfatter: Admin