Bli medlem

Karmøy Næringsråd er en ideel organisasjon med formål om å fremme næringslivet på Karmøy, bla. ved å virke som et idéskapende, initiativtagende og koordinerende organ, samt et kontaktorgan for næringslivet overfor kommunale og andre myndigheter.

Næringsrådet arbeider med konkrete saker som medlemmer tar opp med oss, og vi er avhengige at medlemmer kontakter oss med aktuelle saker for å lykkes med vårt formål. Vi har et tett samarbeid med næringslivet, kommunen, andre offentlige instanser, politikere og de andre næringsforeningene i regionen.

Styret har hyppige styremøter som avholdes ute hos medlemsbedriftene. På denne måten oppnår vi god kontakt med medlemsbedriftene og sikrer at vi er godt oppdaterte på den enkelte bedrift og bransjes muligheter og utfordringer. I styremøtene blir også næringssjefen i kommunen og alle byforeningene invitert til å være med.

Priser for medlemsskap er (justert 29.mars 2024) :
1-10 årsverk kr. 1500/år
11-20 årsverk kr. 2200/år
21-50 årsverk kr. 3100/år
51-100 årsverk kr. 5100/år
over 100 årsverk kr. 1100/år

Registrer din bedrift her.

Hits: 1066