Flere store negative hendelser på en gang

Norge og næringslivet er rammet av flere store negative hendelser på en gang. Befolkningen og bedriftene opplever stor usikkerhet tilknyttet coronaviruset. På samme tid går oljeprisen kraftig ned, og importkostnadene øker ved svakere krone.

Ryggraden i norsk næringsliv er de små og mellomstore bedriftene, da rundt 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte i Norge. Mange av disse er bedrifter i Karmøy og på Haugalandet. Mange vil forventningsrett bli rammet av både coronavirus, lavere etterspørsel og mulige negative ringvirkninger kan komme fra svakere produksjon i industrien eller oljebransjen.

De fleste småbedrifter har normal eller lav lønnsomhet, og vil ikke kunne tære på oppsparte midler. Det er nå er helt nødvendig å sikre inntjeningen på kort sikt og hindre at for mange mister jobben.

Nasjonale politikere prioriterer interne møter om coronaspredning og forbereder krisetiltak for næringslivet. Regjeringens krisetiltak for næringslivet legges fram fredag. Denne må virke.

Coronaspredning

Jeg er i selverklært karantene. Dette fordi jeg kan. Dette for egen og samfunnets helse. Dette fordi sosial distanse er det eneste som virker. Flest mulig må holde seg hjemme fremover.

En henter råd her;

  • Folkehelseinstituttets anbefalinger
  • UDs reiseråd
  • Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Næringslivet

Reiser og karantene;

Her finner en oppdatering:

  • Oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Kontrakter som ikke innfris; Utbruddet kan medføre at en ikke mottar varer eller tjenester som bestilt. Hvordan skal en kan forholde deg til uteblitte varer eller tjenester?

Her kan en finne råd;

  • NHOs artikkel «Korona og kontrakter»

Permitteringer; Coronaviruset kan gi opphav til driftsforstyrrelser ved manglende levering av råvarer, eller at det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp. Hvis arbeidstakerne ikke kan sysselsettes, kan dette gi grunnlag for permittering.

Her kan en finne veiledning;

  • Arbinn.no.

Sykepenger; Rett til sykepenger og plikt for arbeidsgiver til å utbetale slike, reguleres av folketrygdloven.

Her finner en oppdatering:

  •  Informasjon fra NAV om sykmeldinger knyttet til Coronaviruset (nav.no)

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 775

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne