Vil du ha (ny) jobb? Har du behov for arbeidskraft?

Haugalandets beste stillingsportal finner du på hjemmesiden til Karmøy Næringsråd!

NAV har Norges største stillingsportal – «arbeidsplassen.no». Der er det gratis for næringsdrivende å publisere ledige stillinger.

Karmøy Næringsråd har nå i samhandling med NAV etablert en stillingsportal kun for jobber på Haugalandet. Denne «speiler» NAV’s stillingsportal, men det er utviklet filtrering på geografi (kommune) i RSS feed. Der publiseres nå gratis lokale ledige stillinger.

Haugalandet er et felles bo- og arbeidsmarked. På Karmøy Næringsråd’s stillingsportal finner en derfor ledige stillinger i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord.

Observasjoner og synspunkter:

 • I Karmøy er vi sløve og forøvrige på Haugalandet er vi omtrent like sløve – næringsdrivende «glemmer» å lyse ut ledige stillinger. Kun rundt halvparten av ledige stillinger gjøres kjent og publiseres i offentlige medier.
  • Dette er lite lurt. Virksomhetene som rekrutterer gjennom utlysning rapporterer at de kan velge mellom flere gode kandidater, treffer bedre, og gir mer riktig og relevant kompetanse.

 • Haugalandet har et netto flyttetap til andre regioner i Norge. Folketallet på Haugalandet gikk ned med 187 innbyggere i 2018. Mesteparten av dette flyttetapet kan forklares av at arbeidsplassveksten har vært svak, både på Haugalandet og i kommuner hvor befolkningen pendler til. Haugalandet har imidlertid svakere flyttetall enn forventet, gitt arbeidsplassveksten.
  • Det kan tyde på at ledige stillinger en ikke er blitt opplyst om og/eller Haugalandet av andre grunner ikke har vært en attraktiv region å flytte til.
  • Dette svekker arbeidsmarkedet og næringslivets muligheter.
  • Dette vil så svekke kommuneøkonomiene og velferdstilbudet.

 • Det er «folk» i kombinasjon med investeringer som skaper verdier og arbeidsplasser. De 500 største virksomhetene i Norge har forventninger til fremtidige investeringer, men er bekymret for tilgang på arbeidskraft (Kilde: Deloittes CFO-undersøkelse, 3. kv. 2019).
  • Dette betyr at virksomhetene i de store byene vil kjempe hardt om arbeidskraften framover.
  • Vi må med stillingsannonser vise fram vårt arbeidsmarked og således vårt næringsliv!

Vær så snill – kontakt NAV og registrer alle ledige stillinger. Da kommer de automatisk også på Karmøy Næringsråds nye stillingsportal. Det er lurt! Det er gratis!

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 868

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne