Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring

I samarbeid med Rogaland Ressurssenter og AOF Vestland ønsker vi å legge til rette for kompetanseheving innen Lean og Prosjektstyring. Kursene er arbeidsrelaterte og praksisnære og går over 60-70 timer. Gunstige priser.
Er dette noe for deg og din bedrift? Les mer på Rogaland Ressurssenters nettsider her.

Hits: 200

Del på: