DigiFab – Bærekraftig vekst gjennom digital omstilling

Digitalisering vil være avgjørende for en produksjonsbedrifts konkurransekraft fremover. Rogaland Ressurssenter tar nå initiativ til å sette opp programmet DigiFab, slik at lokale industri- og produksjonsbedrifter kan tilegne seg kunnskap om hva som kreves for å digitalisere prosesser og funksjoner i bedriften.

Formålet med DigiFab er å bidra til å skape vekst, øke kompetanse og innovasjonsevne i små og mellomstore produksjons-/industribedrifter. Konseptet skal bistå bedriftene å velge riktig strategi for digitalisering, og utarbeide en konkret handlingsplan for gjennomføring.

DigiFab skal bidra ved å gjøre overgangen til digital fabrikk rimelig og gjennomførbar for små og mellomstore bedrifter. Gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift avklares det digitale bildet av produksjonen.

Videre skal det ‘digitale bildet’ danne grunnlaget for å utvikle en bedrifts veikart frem til Industri 4.0.  Veikartet skal vise SMB-bedriften hvordan den mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0-nivå, ved å ta hensyn til begrensede ressurser.

Målgruppe

Målgruppen er små og mellomstore produksjonsbedrifter med minst to maskiner. Bedriftene må også ha vekstambisjoner og vekstpotensial. (se søknadsskjema for deltakelse her)

Aktiviteter

 • Det gjennomføres et digitalt møte med informasjon om kurset for interesserte bedrifter tirsdag 11. mai, kl:09:00. Påmelding til infomøtet her. Link til videomøte finner du her (Zoom).
 • 10-15 industribedrifter får delta i kompetanseutviklingsprosjektet som går over 6 samlinger á 5 timer i 2021.
 • Bedriften får bistand av forretningsutvikler mellom samlingene til utarbeidelse av eget Industri 4.0 veikart.
 • Samlingene blir gjennomført hos noen av de utvalgte deltakerbedriftene.
 • DigiFab har utviklet metoder og verktøy som benyttes gjennom programmet.
 • Teknologi-/kunnskapsmoduler med teori, eksempler og konkrete verktøy innen digitalisering.
 • Synergi og læring mellom deltakerne.

Program for samlingene

 • Samling 1 – Forretningsmodell og strategi
  Tema: Introduksjon til Industri 4.0. Digital forretningsmodell Bærekraft. Introduksjon til eget veikart jf. Industri 4.0.
 • Samling 2 – Produksjonsprosess
  Tema: Produksjon i Industri 4.0 og avklare helsetilstand i nåværende produksjonsprosess – nå og i fremtiden i egen bedrift.
 • Samling 3 – Produkt
  Tema: Produkt i Industri 4.0 og få innsikt i hvor SMART og bærekraftig produktene er i dag – mulighetene fremover i egen bedrift.
 • Samling 4 – Infrastruktur/fabrikk
  Tema: Bærekraftig fabrikk/infrastruktur i Industri 4.0. Nå situasjon og om veien videre til SMART fabrikk i egen bedrift.
 • Samling 5 – Kunder og leverandører
  Tema: Kunder og leverandører i Industri 4.0. Kunder og leverandører i dag og i fremtiden. Fremtidens digitale integrasjoner med kunder og leverandører.
 • Samling 6 – Plan og finansiering
  Tema: Eget veikart til Industri 4.0, bærekraft, økonomi og finansiering

Resultat

 • Alle deltakende bedrifter skal ha utarbeidet et veikart til Industri 4.0 – med råd om finansiering og handlingsplan for gjennomføring.
 • Økt kunnskap om behov og muligheter for digitalisering av egen bedrift.
 • Økt digital kunnskap og generelt bedre forståelse for fremtidige muligheter.

Kostnader

 • Kursopplegget er i hovedsak finansiert av offentlig støtte
 • Egenandel for deltakende bedrifter er kr. 5.000,- eks mva. (Verdi kr. 53.000)

DigiFab er et samarbeidsprosjekt mellom Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst Næringshage, Medvind Næringshage, Siva og Q3 Partners AS. Prosjektet er støttet av Rogaland Fylkeskommune, Siva og Sparebanken Vest.

Hits: 203