Styremøte og bedriftsbesøk hos Karmsund Havn

Karmsund Havn IKS forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Selskapet forvalter eiendoms- og infrastrukturverdier for over 3 milliarder NOK, og har hovedkontor på Garpeskjær i Haugesund (www.karmsundhavn.no), og det var hit vi hadde tatt turen i dag.

Tommy Sandtorv, som er direktør for havneutvikling, tok oss godt imot og fortalte kort om selskapet.

Karmsund Havns verdier er: Fremsynt, Handlekraftig og Inkluderende.

Arbeidsmiljøet er godt, med sterk og tung kompetanse blant de ansatte.

Alle ansatte har fått være med å utarbeide strategien i selskapet hvor bærekraft, verdi og samarbeid er fremtredende. Det har også lykkes med å få en felles strategi sammen med eierkommunene.

Takk for at Næringsrådet fikk komme på besøk!

Hits: 18

Del på: