Kompensasjon til lokale virksomheter

I denne tredje runden skal Karmøy kommune fordele ekstra statlige koronamidler. I underkant av 2,9 millioner kroner skal fordeles til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunen. Perioden som det kan søkes kompensasjon for er ekstraordinære kostnader påløpt mellom 1. januar og 31. mai 2021.

Hvem kan søke:

Alle virksomheter med næringskoder som ble pålagt nedstengning før påske fra 16. mars til og med 11. april 2021, jmf. «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, covid-19-forskriften». Andre virksomheter kan ikke søke. Dette gjelder bedrifter som er lokalisert i kommunen med forretningsadresse i Karmøy kommune. Videre gjelder det for selskaper som har minst en ansatt.

Hva kan det søkes om:

Det kan søkes om kompensasjon for eksempelvis kostnader knyttet til permitteringer som følge av pandemien, merkostnader som følge av smitteverntiltak, uungåelige faste kostnader som følge av nedstenging eller restriksjoner, og/eller tap som følge av destruering av varebeholdning o.l.

Søknadsfrist er 7. juni 2021.

Klikk her for mer informasjon og fullstendig utlysningstekst. Her finner du også link til søknadsskjema.

Hits: 373