Årsmøte Karmøy Næringsråd

Næringsrådets årsmøte ble gjennomført 23. mars, også denne gangen digitalt.

Årsmøtet ble innledet med et debattmøte om ny hovedvei på Karmøy, og gruppeledere fra partiene på Karmøy var invitert (8 deltakere). Første del av møtet var også åpent for andre interesserte. Det var totalt 42 deltakere ved møtet, hvorav ca. 20 representerte medlemsbedrifter (inkl. styremedlemmer)

Styreleder Thor Otto Lohne var møteleder.

Saker som ble gjennomgått / behandlet på årsmøtet:

Sak 1.  Dialog og innspill om ”Ny hovedvei på Karmøy”

Ordfører Jarle Nilsen og Helge Ytreland, Statens Vegvesen var innledere og Egil Severeide var debattleder.

Oppsummert fra dialogen/debatten:

 1. Vi må ta på alvor framskrivningen av vare-, tjeneste- og persontrafikk på våre veier.
 2. Vi er nødt til å ha et helhetlig blikk på veibygging, utbedring og vedlikehold, trafikksikkerhet og vedlikehold.
 3. Ny og forbedret hovedvei over Karmøy vil bidra til å knytte arbeidsmarkeder nærmere og utløse ny virksomhet.
 4. Det er ikke bare stamveinettet som er viktig. Uten et godt nok veinett inn mot stamveinettet hjelper det lite for vare- og tjenestetransporten om hovedårene er gode nok.
 5. Strekningen Helganes til Haugesund må få lang bedre plan.
 6. Erkjennelse av interessekonflikter er viktig. Like viktig er det å komme fram til kompromiss.

Sak 2.   Årsmelding; “Året som gikk”, presentasjon på årsmøtet

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

Sak 3.  Regnskap for 2020

Vedtak: Årsmøtet godkjent regnskap for 2020 og revisors erklæring.

Sak 4.  Budsjett 2021

Vedtak:  Årsmøtet godkjente budsjett for 2021.

Sak 5.  Valg 2021

Styremedlemmer:

Følgende styremedlemmer var innstilt til valg:     

 • Ann Eline Eng (gjenvalg 2 år)
  • Lars Birger Hansen (gjenvalg 2 år)
  • Jan Sundfør (gjenvalg 2 år)
  • Terje Eriksen (gjenvalg 2 år)
  • Marita Laastad (ny 2 år)

Vedtak: Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer.

Varamedlemmer:

Følgende varamedlemmer var innstilt til valg:

 • Jonas Simonsen (gjenvalg 2 år)
  • Odd Kåre Øygarden (gjenvalg 2 år)
  • Sverre Snørteland (gjenvalg 2 år)
  • Merete Albertsen (gjenvalg 2 år)
  • Jan Nicolaisen (gjenvalg 2 år)

Vedtak:

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer.

Lederverv:

Thor Otto Lohne var innstilt som styreleder for 1 år (gjenvalg)

Inger Elise Kolstø var innstilt som nestleder for 1 år (gjenvalg)

Vedtak: Årsmøtet valgte Thor Otto Lohne som styreleder og Inter Elise Kolstø som nestleder, begge for 1 år.

Revisor:

Valgkomiteen innstilte Anders Rundhaug som revisor (gjenvalg)

Vedtak: Årsmøtet valgte Anders Rundhaug som revisor for 1 år

Valgkomite:

Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas S. Jansen (gjenvalg 1 år) Odd-Henry Dale (gjenvalg 1 år) og Jarle Salomonsen (ny – 1 år) til deltakelse i valgkomite.

Helge Ytrelands presentasjon kan du laste ned her.

Hits: 181