Utvikling av fv. 547 på Karmøy

I forbindelse med at Karmøy Kommunestyre skal foreta et strategivalg for vei videre (Fv 547 strekningen Åkra sør- Husøy/Flyplass-krysset) så ønsker vi å få en fakta-sjekk  på hvordan det ligger an med trafikk på Karmøy. 

Formål: Å erkjenne hvilke utfordringer me har for trygg skoleveg, pendlere, transport, utrykningskjøretøy, byutvikling, næringsutvikling, fremkommelighet og tilgjengelighet .

Alt dette og mye mer er grunnleggende for at Karmøy Kommune skal klare å ivareta seg selv både i nåtid og framtid.

Karmøy Næringsråd vil arrangere en busstur fra rundkjøringen Husøy Havn/Flyplassen (E134/Fv547) tirsdag 12.mars d.å. Kl 15.20. Turen går sørover gjennom Åkrehamn til Åkra Sør/Liknes, der snur vi og kjører tilbake for å ha både presentasjoner og debatt. 


Som en ekstra spiss på hvilke utfordringer me har på Karmøy når det gjelder fremkommelighet så har me spurt/utfordret Martin Dahl som bor på Åkra om å løpe samme strekning , og han har tatt utfordringen. Strekningen er 15 km. Me har invitert administrative ledere, Ordfører, varaordfører, 11 gruppeledere fra Karmøy Kommune/Kommunestyre. Me har og invitert Statsforvalter/ Fylkesdirektør/ Fylkesordfører/ Samferdselsleder/ Leder Samferdselsutvalget alle fra Rogaland Fylke.

Me e heller ikke snauere enn at me har invitert saksbehandler fra KDD/Kommune og Distriktsdepartementet.

Regner med at våre folkevalgte har interesse for og kjenner på ansvaret for å gjøre de riktige beslutningen for folk flest i Karmøy. 

Ståle Landaas
Daglig Leder
Karmøy Næringsråd

Hits: 1078

Del på: