Dialogmøte 10.3.21

Karmøy kommune inviterer deg som er næringsdrivende til dialogmøte  onsdag den 10. mars. Kommunen vil i møtet informere om mulige tiltak som vurderes iverksatt som følge av den pågående pandemien. Smittesituasjonen på Haugalandet gjør at det kontinuerlig vurderes felles tiltak for å begrense smittespredning. Det er ønskelig med dialog med næringslivet om dette. 

Virksomheter innen servering, reiseliv, handel, treningssentre og andre innen “personlig” tjenesteyting, samt virksomheter med fremmedarbeidere i turnusordninger, oppfordres særlig til å delta.

Møtet vil foregå på Teams. Du deltar ved å benytte lenke under. Vi håper du har anledning til å stille tross svært kort varsel. Det er utvikling i smittesituasjonen som gjør at møtet avholdes med kort frist. 

Kommunen vil i møtet informere om mulige tiltak som vurderes iverksatt som følge av den pågående pandemien, og ønsker dialog med næringen om dette.

Link til møtet finner du på Karmøy kommune sine nettsider her

Hits: 119

Del på: