Tilskudd til bedriftsintern opplæring i Rogaland 2021

Rogaland Fylkeskommune har fått påfyll av Bedriftsintern Opplæringsmidler. Hver bedrift kan få opp til kr. 400.000 eller maks kr. 40.000 pr ansatt. 

Ved endrings- og utviklingsbehov kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Se ROGFK sine sider for mer informasjon og søknadskriterier.

Hits: 131

Del på: