Utvikling av fv. 547 på Karmøy – Karmøy Næringsråds anbefaling

Karmøy Næringsråd har gitt anbefaling mht. hovedvei.

Basis for anbefalingen

a) Oppsummeringsnotat strategivalg bompakke Karmøy https://www.rogfk.no/_f/p1/i6420eb9f-ef8c-4e68-aceb-4da543f888f2/oppsummeringsnotat-strategivalg-bompakke-karmoy.pdf

b) Sammenstilling og rangering Åkra Sør-Veakrossen (ny konsekvensutredning omkjøringsveien) https://www.rogfk.no/_f/p1/i8b720534-bd99-4bce-861a-c4dbfaf50d4f/2023-03-23-ku-sammenstilling-og-rangering-akra-veakrossen.pdf

c) Statsforvalterens tilbakemelding Åkra Sør-Veakrossen https://www.karmoy.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-1249e1a2__2785__4295__85aa__405fcebc78f6-401472_1_A!d-2013187671!blTwqU

d) Mulighetsstudie Åkra-Helganesvegen_Kunnskapsgrunnlag https://www.rogfk.no/_f/p1/i60ff609c-7173-4b98-8061-8dcbb345a2af/fv-547-akra-helganesvegen-del-1-kunnskapsgrunnlag.pdf

e) Mulighetsstudie Åkra-Helganesvegen_Forslag til tiltak https://www.rogfk.no/_f/p1/ied02c0cc-93a4-43f5-bde4-1f1abcdadd06/fv-547-akra-helganesvegen-del-2-forslag-til-tiltak.pdf

f) Forprosjekt vegsystemer Åkra sentrum https://www.rogfk.no/_f/p1/iac9f79d0-3c08-42a7-9a72-f64d6d3a454a/2023-03-17-fv-547-forprosjekt-vegsystemer-akra-sentrum.pdf

g) Vurdering og anbefaling fra fylkesdirektøren i Rogaland https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDmbHandlingDocument/110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda/7349/CasesFremlegg

h) Vurdering av anbefaling fra kommunedirektøren i Karmøy https://www.karmoy.kommune.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-1249e1a2__2785__4295__85aa__405fcebc78f6-398010_4_A!d-2013187671!kBi8g6

i) Omfattende utredninger fra 2021-2023 gjort av Norconsult, Asplan Viak og COWI på bestilling fra RFK.. https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bompengeprosjekter/bompengepakke-karmoy/

j) Tidligere konsekvensutredninger

Hits: 2053

Legg igjen en kommentar