Posted in Aktuelt

Opprusting av fv. 547 i Karmøy – nå skal valget tas!

Kommunedirektørens forslag til vedtak for strategivalget for videre planarbeid og fremtidig bompengepakke foreligger. Det er bred politisk enighet om at fv. 547 i Karmøy må rustes opp….

Les mer