Posted in Informasjon fra styret

Årsmøte Karmøy Næringsråd

Næringsrådets årsmøte ble gjennomført 23. mars, også denne gangen digitalt. Årsmøtet ble innledet med et debattmøte om ny hovedvei på Karmøy, og gruppeledere fra partiene…

Les mer