Årsmøte

Velkommen til årsmøte 21. mars kl. 18.00

Fransehagen Cafe & Bistro (Visnesvegen 387, 4262 Avaldsnes)

Vi ønsker herved å invitere ordfører, varaordfører, rådmann, næringssjef, gruppeledere, ledere av by-foreningene og styret til årsmøte sammen med våre medlemmer. 

Dagsorden for møtet er:

Sak 1. Innlegg; havområdene som næring v/ Torleif Lothe, forskningsleder hav og kyst i NORCE

Sak 2. Årsmelding; “Året som gikk”.

Sak 3. Regnskap for 2023

Sak 4. Budsjett 2024

Sak 5. Justering av kontingent-satser

Sak 6. Valg av:

· Styremedlemmer

· Varamedlemmer

· Styreleder og nestleder

· Revisor

· Valgkomité

Etter gjennomført årsmøte (ca 19.30) inviterer Karmøy Næringsråd til felles måltid for de som ønsker 😊

På grunn av servering ber vi om påmelding så snart som mulig via link: https://rrsenter.wufoo.com/…/arsmate-karmay-naringsrad…/

Vedlagt finner en dokumenter som fremlegges i møtet.

Hits: 94

Del på: