Årsmøte i Karmøy Næringsråd

21.mars gjennomførte vi årsmøte i Karmøy Næringsråd.

Vi ønsker herved Jon Helgeland Qvale velkommen som fast medlem av styret, i tillegg til varamedlemmene Jan Magnus Hillesland og Pål Morten Jakobsen. 

Vi ønsker også å gi en stor takk til Inger Elise Kolstø Netland og Jan Axel Roness som nå går ut av styret. 

Årsmøtet ble holdt i Visnes, hos Fransehagen Café som gav oss en flott ramme for møtet. 

På årsmøtet hadde vi invitert Torleif Lothe, forskningsleder for hav og kyst i NORCE til å gi oss et innblikk i “havområdene som næring” og styreleder Thor Otto Lohne presenterte deretter årsmeldingen med “året som gikk”. 

Vi gleder oss til nytt år i Karmøy Næringsråd. Styremøter ønsker vi å holde ute hos medlemmer for å oppnå god kontakt med medlemsbedriftene, og for å sikre oss at vi er godt oppdaterte på den enkelte bedrift og bransjes muligheter og utfordringer. Er det medlemsbedrifter som ønsker besøk av oss på kommende styremøter, ta gjerne  kontakt med sekretariatet.

Hits: 114

Del på: