Tiltak for å sikre forretningskontinuitet

Dette er utfordrende tider for oss alle, som enkeltpersoner, familier, selskaper og samfunn. Coronaviruset, tiltak for å begrense spredningen, og det betydelige oljeprisfallet har store innvirkninger på den globale økonomien, selskaper og enkeltpersoner.

 1. Reaksjon til alle og enhver må være å gjøre vårt ytterste for å begrense spredningen av viruset og ivareta sikkerhet og helse.
 2. Innenfor det overordnede som er å ivareta sikkerhet og helse, må en forsøke å opprettholde så mye økonomisk aktivitet som mulig. En må gjøre alt som en kan for å holde driften og virksomheten i gang for om mulig produsere og etterspørre varer og tjenester.
 3. Selskapene må iverksette sterke tiltak for å redusere risiko, beskytte virksomheten og driften, og sikre selskapets langsiktige robusthet. Selskapene må vurdere midlertidige endringer som respons og innsats for å håndtere situasjonen både på kort og lang sikt.

Hva som ligger i siste punkt (pkt. 3) tenker jeg må være å:

 1. forholde seg til norske myndigheters råd kontinuerlig
 2. forfølge risiko knyttet til drift
 3. utrette tiltak for å redusere smittefare
 4. utrette tiltak for å sikre forretningskontinuitet. 

Hva som ligger i siste punkt (pkt. 4) tenker jeg må være å:

 • etablere arbeidsgruppe med ledende personell og ansattrepresentanter
 • definere hva som er kritiske oppgaver
 • definere minimumsbemanning
 • gjøre tiltak for å sikre minimumsbemanning for kritiske oppgaver
 • identifisere kritisk personell
 • isolere i størst mulig grad kritisk personell for å unngå smitte (hjemmekontor, besøk, reiser, mm)
 • lage back-up planer for kritisk personell
 • redusere bemanning for å være i forkant ang. fleksibilitet i arbeidsstokken
 • etablere planer for håndtering av personell med oppgang av skiftordninger/vakter, karantene og hjemmekontor
 • lær opp ekstra personell for å ha ytterligere fleksibilitet
 • bruk de strakstiltak regjeringen innfører

En forretningskontinuitet som over har vel mange allerede på plass, men ikke nødvendigvis alle. Håper imidlertid denne «sjekklisten» kan være til hjelp for noen i arbeidet med å minimere avbrudd til å tilby produkter og/eller tjenester, minimere økonomisk tap og å kunne gjenoppta full aktivitet når kampen mot Corone-viruset er vunnet. Når den er vunnet vil etterspørselen etter energi normalisere seg og kronekursen vil styrke seg.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd 

Hits: 427

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne