Informasjon om høring av konsesjonssøknad fra MET Centre.

NVE inviterer til et offentlig digitalt møte vedr konsesjonssøknad fra MET Centre tirsdag 08.02.2022, dag kl. 19.00. Møtet blir streamet via NVEs nettsider www.nve.no. Uttalefrist er 11.03.2022. Her kan du laste ned informasjon fra NVE vedr. søknad og møte.

Hits: 103

Del på: