Hjelp til lokalt næringsliv

Næringsrådets styremøte ble sist avholdt hos Rogaland Ressurssenter, som presenterte seg og  sine tilbud til næringslivet.

Rogaland Ressurssenter deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet og mottar offentlig del-finansiering for å bistå etablert næringsliv og nye gründere å realisere forretningsideer og  utviklingsplaner.

SIVA (Selskap for industrivekst) er operatør for programmet og har ansvar for 40 Næringshager  spredt over hele landet.

Næringshagen skal bidra til vekst og utvikling i lokalt næringsliv med mål om å både skape og sikre arbeidsplasser. Det har vært hyppige “kriser” de siste 10-12 årene, og omstillingsarbeid  er en viktig del av tilbudet fra Næringshagen.

Små og mellomstore bedrifter kan delta i programmet, og vil få tilbud om:

·      Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med  rådgiver

·      En sparringpartner til å diskutere de ulike utfordringer bedrifter har i det daglige

·      Hjelp til forretningsplanlegging

·      Hjelp til å sortere i ulike støtteordninger for finansiering av utviklingsprosjekter

·      Hjelp til å kvalitetssikre søknader om utviklingsstøtte

·      Hjelp til å analysere nye markeder og bli mer synlige

·      Mentorordningen ”VekstPartner”

·      Tilbud om deltakelse i VekstProgrammet og andre program-aktiviteter hvor bedrifter lærer og utvikler seg i lag (eks. Miljøfyrtårnsertifisering, digitaliserings-program mm)

·      Gratis- eller rabattert pris på en rekke møter, kurs, work-shops og andre arrangement i næringshagens regi.

Næringshagen har et stort nettverk, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og fungerer også som en  koblingsaktør mellom bedrifter, andre virkemidler, klynger og bransjenettverk.

Bedriftene som deltar i programmet betaler en egenandel, mens resten subsidieres SIVA, som en  del av Statens virkemiddelapparat.

Rogaland Ressurssenter har pt 5 ansatte, og i næringshageprogrammet deltar rundt 70 bedrifter fra hele Haugalandet.

Hits: 409

Del på: