Viktigheten av kultursatsing

Steder som er attraktive vokser gjennom innflytting, mens steder som er lite attraktive vil oppleve at antallet som flytter ut overstiger antallet innflyttere, slik at folketallet synker. Karmøy og Haugalandet opplever at antallet som flytter ut overstiger antallet innflyttere. Dette svekker næringslivets muligheter. Dette svekker så arbeidsmarkedet og velferdstilbudet.

Lavere vekst i verdiskapingen er den sterkeste faktoren som svekker arbeidsmarked og velferdstilbudet. Vekstmål er a) andel av brutto nasjonalprodukt (verdiskapingen), b) vekst i investeringene og c) velferdsvekst (målt som verdiskapingen pr. innbygger). Trenden på Karmøy og Haugalandet viser svakheter. Både verdiskaping og investeringer må økes. Den «onde» sirkelen må brytes ….  Kultursatsing er et nøkkelord.

Næringsutvikling gir bostedsattraktivitet, men det må mere til. Kultur- og idrettssatsing gir kvalitet til samfunnet og bostedsattraktiviteten. Karmøy kommune bruker betydelig mindre på kulturaktiviteter enn andre sammenlignbare kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet, både i prosent av kommunens totale driftsutgifter og per innbygger. Kommunens investeringsutgifter til kultursektoren er også atskillig lavere enn for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.

En arbeidsgruppe i Karmøy har siden august 2017 jobbet med å utrede fremtidig kulturhus. Arbeidsgruppen har i sin utredning avklart at behovet for et kulturhus er meget stort, tydelig og samstemt. Arbeidsgruppen har også vist at mulighetene for å etablere et moderne og tidsriktig kulturhus som gir økonomisk drift er til stede.  Kulturadministrasjonene i nabokommunene har også ytret ønsker samarbeid og støtter tanken om å realisere et nytt og tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune.

Thor Otto Lohne

NB! Dette er en ytring om rasjonale for kultursatsing og kulturhus – ikke en ytring om plassering av kulturhus.

Hits: 547

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne