Hvordan kan vi opprettholde og øke antall arbeidsplasser?

Vår kommune og regionen står overfor utfordringer både med tanke på attraktivitet for bedriftene og antall innbyggere. Dette var tema for arrangement “Nyskapende kommuner og steder” under den nylige Nyskapingsuka. Karmøy kommune hadde hentet inn Knut Vareide i Telemarksforskning for å gi synspunkter.

Oppsummert pekte Vareide på følgende tiltak:

  • Næringsvennlige kommuner for bedriftene
  • Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
  • Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
  • Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur og besøk
  • Samarbeid mellom kommunene – gjennom et godt regionalt samarbeid kan en skape ekstra attraktivitet, særlig for næringslivet

I følge Vareide, så må Karmøy og Haugalandet satse sterkt på å være en region for næringsliv. Da er det er viktig å ta utgangspunkt i det næringslivet man har. Spesielt står produksjonsbedrifter og basisnæringer sterk. I en satsing må regionen være attraktive for folk slik at de bosetter seg. Han pekte på viktigheten av tillit til hverandre, sterk stedsidentitet og stor optimisme som drivkrefter for å opprettholde og øke attraktiviteten til kommunene og regionen. Han pekte også på at det er de stedene som klarer å bli attraktive for alle og ikke bare for sine egne som vinner og vokser.

Mulighetene for vekst på Haugalandet er til stede.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 312

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne