Haugalandspakken – status for Bø- og Bygneskrysset

Karmøy Næringsråd har jevnlig kontakt med kommunen og Vegvesenet for å holde oss orientert om realiseringstakten for de prosjektene i Karmøy som omfattes av Haugalandspakken.

Realisering av Bygneskrysset har tatt lengre tid enn forutsatt, men nå skal saken sluttbehandles i Hovedutvalg teknisk 15. desember og i kommunestyret 20. desember. Vegvesenet påbegynner detaljplanleggingen umiddelbart dette dette, og eiendomserverv ordnes av vegvesenet men det vil neppe forsinke prosessen. Anbud og oppstart kan skje til neste år og hensyntatt 5-6 mndrs. byggetid skulle det være mulig å få åpnet de nye rundkjøringene (det blir også en rundkjøring inne på Kopervik Næringspark nedenfor Bilgummilageret) våren 2013. Vi følger opp denne saken.

Bøkrysset nærmer seg fullføring, men undergangen som vil knytte næringsområdene Bø Øst og Vest sammen ble ikke tatt med i dette arbeidet. Vi har tidligere henvendt oss til Statens Vegvesen om dette (medlemmene våre kan se orientering under Aktuelle Saker ved å logge seg på her i hjemmesiden vår), og det ser nå ut for at saken igjen kommer inn i planene og at undergangen kan bli realisert. Vi følger opp denne saken fortsatt.

Hits: 130

Del på:

Forfatter: Admin