Aktuelle saker – undergang Bø øst/vest, Husøyvegen, nærskipsfarten mv.

Karmøy Næringsråd har i vinter arbeidet med flere aktuelle saker, noen eksisterende som vi følger opp og bearbeider og noe nye som er dukket opp etter henvendelser fra medlemmene våre og andre næringslivs aktører.

Kjørbar undergang på Rv. 47 mellom næringområdene Bø øst og vest

Bøkrysset er nå nærmest ferdig, men bedriftene på Bø vest har ingen nytte av det fordi adkomsten ikke er tilknyttet rundkjøringen. Det medfører mye venting ved inn- og utkjøring, kø og trafikkfarlige situasjoner. Karmøy Næringsråd henvendte seg i mars 2011 til Statens Vegvesen og tok opp disse problemene og anmodet om at kjørbar undergang ble bygget nå! Det er hyggelig å konstatere at Vegvesenet nå sier at det skal være bestemt at den skal bygges, og reguleringsarbeidet er startet opp så vi følger saken videre.

Oppgradering av veien ut til Husøy næringsområde – Husøyveien (del av E 134)

Karmøy Næringsråd hadde sitt styremøte i februar hos Karmsund Havnevesen IKS. Havnedirektør Sigurd Eikje orienterte om selskapets planer for havneområdene, og tok opp situasjonen med Husøyvegen. Den er ikke tilfredsstillende til å betjene et så stort og viktig næringsområde. Det har vært påpekt tidligere og det er foretatt en utredning av prosjektet og hva det vil kunne koste å oppgradere vegen. Karmøy Næringsråd har tatt kontakt med Statens Vegvesen og vegsjef Astrid Eide og med Ivar Thorkildsen ved Haugesundskontoret. De sier at de ikke ser en rask løsning siden den ikke er med i Nasjonal Transportplan. Prosjektet er ikke spesielt stort (5- 10 mill. kroner) så vi ville trodd at den kunne finansieres fra en uspesifisert post, men vegvesenet peker også på lokale tilskudd. Det er ingen løsning å få den inn i Bompengepakken, det tar for lang tid. Den inngår i E 134 som vi håper blir omtalt i NT, så det kan også være en mulig løsning. Det pågår i skrivende stund samtaler mellom kommunen, fylket og statens vegvesen om denne saken, vi avventer dette og vil holde tett kontakt med partene for å hjelpe til med at den blir realisert. Husøyområdet er det mest sentrale næringsområdet i kommunen, men tett tilknytning til både flyplassen og T-forbindelsen når den åpnes om ett år.

På møtet ble også Havnevesenets planer for Kopervik havn og en del småbåthavner som Havnevesenet disponerer i kommune diskutert. Kopervik havn er et svært aktuelt utviklingsområde for byen, og havneaktivitetene er svært begrensede. Det kan være mulig å få frigitt området, og vi arbeider videre med saken i samarbeid med bl.a Byen Vår Kopervik.

Nærskipsfarten

Vi har hatt møter med aktører innen nærskipsfarten og stortingsrepresentant fra Næringskomiteen for å gi innspill i denne saken, slik regjeringen har bedt om. Målsettingen er å få mer gods over fra vei til sjøtransport, se artikkel i HA 28.2.2012 om dette.

Karmøy Omstillingsselskap AS

Dette selskapet kan være en sentral medhjelper for selskap som arbeider med næringsutvikling og innovasjon som igjen kan resultere i nye arbeidsplasser. Vi har meget god kontakt med omstillingsselskapet og har nylig bistått et selskap i møter med dem, med formål å kunne fremme en søknad om midler. Søknaden ble innvilget, og vi oppfordrer alle som har slike planer om å kontakte daglig leder Pål Nygård i Karmøy Omstillingsselskap AS eller oss i næringsrådet for bistand og vurdering. Det er viktig at disse midlene benyttes til omstilling, nyskapning og etablering av nye arbeidsplasser i kommunen vår.

Hvis medlemmene våre har aktuelle problemstillinger som vi kanskje være behjelpelige med så nøl ikke med å ta kontakt. Vi stiller gjerne opp i et møte for å diskutere aktuelle saker.

Skudeneshavn Arena

Vi ønsker det nystartede Skudeneshavn Arena velkommen, de presenterte seg og sine planer på vårt siste styremøte og vi satser på å holde en god kontakt med dem i likhet med Byen Vår Kopervik og Åkrehamn Vekst. Sammen kan vi være en viktig faktor i å få framdrift i aktuelle næringslivs saker i Karmøy.

Hits: 182

Del på:

Forfatter: Admin