Aktuelle saker – status

Karmøy Næringsråd engasjerer seg fortløpende i saker hvor vi bistår våre medlemmer. En av disse var en reguleringssak i Torfæusgaten i Kopervik. Kommunen foreslo en omregulering som hastesak for å sikre bevaring av eldre bebyggelse, mens alle berørte parter som naboer, Byen Vår Kopervik, Historielaget og Karmøy Næringsråd anbefalte at byggene måtte rives for oppføring av et nybygg som ville betydd mye for Kopervik. Dette var en meget viktig prinsipiell sak, og det er med tilfredshet vi konstaterer at Teknisk hovedutvalg ikke fulgte administrasjonens innstilling men avviste omregulering. Det legger til rette for realisering av byggeplanene.

Vi har også vært engasjert i problemstillingen vedrørende detaljhandel i industriområdene eller næringsområdene som det bør hete, både i en konkret sak og på generell basis. Det resulterte i en saksutredning i kommunen som er avklarende og må forstås å ha prinsipiell karakter, ref. også egen melding om dette med saksutredningen som er sendt til medlemmene. Avslaget som ble gittt i den konkrete saken ble omgjort og tillatelse til detaljhandel ble gitt.

Når det gjelder saken om rivning av de forfalne “fryseribyggene” i Kopervik som vi også engasjerte oss i, så skjer det nå en positiv utvikling i denne saken også.

Vi har også vært engasjerte i nye tunneller på E134, regulering av Bø- krysset og Bygnes-krysset i Haugalandspakken uten at det er avklaring på dette ennå.

Næringsrådets innspill i alle disse disse sakene finnes under “Aktuelle saker” som du finner hvis du logger deg på. Ta kontakt hvis din bedrift har aktuelle innspill på saker vi bør arbeide med.

Hits: 145

Del på:

Forfatter: Admin