Sentrale samferdselsspørsmål på styremøte 13.12.2010

Karmøy Næringsråd har alltid vært spesielt opptatt av og har arbeidet svært aktivt med aktuelle samferdselsspørsmål i kommunen vår. T-forbindelsen er et godt eksempel på dette.

På styremøte 13.12.2010 har vi utfordret samferdselssjef Gunnar Eiterjord i Rogaland Fylkeskommune til å kommentere og komme med synspunkter på sentrale samferdselsspørsmål av stor betydning for Nord-Rogalandregionen herunder T-forbindelsen, Rogfast og E 134.

Vi regner også med å kunne diskutere andre aktuelle spørsmål med han, som eksempelvis bompengeordningen på Haugalandet mht. nye prosjekter og gjennomføringen av vedtatte prosjekter i denne pakken. Siden dette er vårt såkalte “Julemøte” er ordfører, rådmann og næringsrådgiver i kommunen også invitert.

Hits: 106

Del på:

Forfatter: Admin