Årsmøte 2019

Årsmøteprotokollen er lagt inn under “Referater” som du finner når du logger deg på hjemmesiden. Etter 24 år som styremedlem hvorav 13 år som nestleder og de siste 10 år som styreleder tok ikke Anders Rundhaug gjenvalg. Nyvalgt styreleder ble Thor Otto Lohne. Sekretær gjennom de siste 18 årene Hans Foldal takket også for seg.

Forruten ordinære årsmøtesaker inkludert valg finnes det bl.a. referat fra orienteringen som representantene fra Statens Vegvesen gav om “Omkjøringsvegen” og andre vegprosjekter i Karmøy som ligger i Haugalandspakken, og om andre aktuelle saker som næringsrådet har arbeidet med i 2018.

Hits: 164

Del på:

Forfatter: Admin