Situasjonen i Lufthavndrift AS

Denne uken har Karmøy Næringsråd i sammen med Skudeneshavn Næringsforening, Åkrehamn Vekst og Byen Vår Kopervik sendt ut et felles innspill til Karmøy kommunestyre. Under kan du lese mer om hva som ble skrevet.

Kommunestyret behandlet ikke flyplassen som sak 114 og 115 i møtet 28.11.2022. Sak(er) om flyplassen er utsatt til 12.12.2022.

Situasjonen i Lufthavndrift AS hevdes å være akutt. Styret ber om kapitalinnskudd fra sine aksjonærer. En forsinkelse i kommunal behandling vil hindre at Karmsund Havn IKS (KH) å følge opp sine aksjonærforpliktelser, og Lufthavndrift AS kan bli tvunget til å melde oppbud. Dette er en situasjon næringsforeningene på Karmøy mener må løse først.  

Saksutredningen (sak 114 og 115 og dokumenter til kommunestyret før og etter møtet 28.11.2022) viser usikkerhet for videre bærekraftig økonomi etter en umiddelbar redningsaksjon. Arbeidet med robust eierstruktur for Lufthavndrift AS eller alternativ løsning som tilbakeføring til Avinor må umiddelbart igangsettes.  

I brev 13.09.2022 fra Samferdselsdepartementet til Lufthavndrift AS har vi merket oss følgende: 

  • Prop. 31 S (2016–2017) og Innst. 129 S (2016–2017) har regulert at driften vil bli tilbakeført til Avinor dersom konsesjonshaveren ikke klarer å opprettholde driften. 
  • Det er Samferdselsdepartementets vurdering at Haugesund lufthavn bør fortsette som en statlig eid lufthavn. 

Det er imidlertid ikke en komfortabel tanke å umiddelbart la Lufthavndrift AS “kaste inn håndkleet” og Avinor overta. Vi må få utredet alternativene slik at fordeler og ulemper ved ulike løsninger kan presenteres kommunestyret som så kan ta et kontrollert veivalg.

Stor verdiskapning skjer i mange selskaper på Haugalandet – små og store. Mange av disse selskapene er internasjonalt orientert. De har omfattende reisevirksomhet – både fra sine virksomheter og i form av kunder til sine virksomheter. Det kan nevnes Hydro, Aibel, Kåstø, Gassco, flere rederier, maritim næring, verftsindustrien i Ølen, fabrikker i Odda og Sauda, m.m.. Flyplassen er helt sentral for disse.

Nærhet til en flyplass reduserer kostnaden ved å fly og senker terskelen for forretningsreiser. Når disse skal gjennomføres er det mer enn prisen på flybilletten som avgjør beslutningen. Reisetid og andre kostnader forbundet med transport til og fra flyplass vil også spille inn og avgjøre omfanget av reiser som gjennomføres. Skulle flyplassen bli nedlagt (etter E39 Rogfast) vil vi måtte finne andre transportalternativ. Dette vil medføre en samfunnsøkonomisk kostnad i form av tapt konsumentoverskudd primært i form av at reisetiden til og fra flyplassen øker og med det også reisekostnaden. Økt reisetid og økte reisekostnader vil medføre at Haugalandet blir mindre attraktivt for næringslivet.

For en Haugalending er det i embetes medfør begrensede transportalternativer til luftfart. Buss og bil tar for lang tid og er ikke reelle alternativer. Et eksempel er en reise mellom Haugesund lufthavn, Karmøy og Oslo. Det tar en time å fly og mindre enn en time for de fleste reisende til og fra flyplassen. Alternativene bil/buss tar 8-9 timer og betyr 12-14 timer ekstra på en tur-retur reise. Dagstur er urealistisk. Alternativene flyplass Stavanger/Bergen tar bil/buss 2-3 timer og drøyt 4 timer ekstra på en tur-retur reise med dårlig reisetidforhold i disvafør.

Uten flyplassen vår er det derfor forventningsrett å tenke redusert handel og færre investeringer. Det er forventingsrett å ha bekymring for selskaper og myndigheters tilstedeværelse med kontorer – 4 – til 12 timers ekstra på en tur-retur reise slår negativt ut i attraktivitet. Turistnæringen blir vanskeligere.

Flyplassen gir også direkte sysselsetting og ringvirkninger – catering, “handling”, drivstofforsyning etc.

Næringsforeningene på Karmøy ønsker ikke nå at det “går fort i svingene”. En svært sentral fordel og ulempe ved løsningene vi ønsker belyst er hvilket alternativ som best sikrer flyplassen etter E39 Rogfast.

Hits: 494

Del på: