Litt om arbeidslivskriminalitet

Dette er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Denne typen kriminalitet kan bl.a. gjelde følgende forhold.

Utnyttelse av arbeidstakere: Ulovlige eller uverdige arbeidsbetingelser, for eksempel lønn, arbeidstid, boforhold. (Dette kalles gjerne sosial dumping.)
Uansvarlig sikkerhet: Brudd på reguleringer som skal sikre arbeidstakere og allmennheten. Fravær av pålagte HMS-tiltak, sikring av arbeidsområder – eller for eksempel brudd på bygge- eller sikkerhetsforskrifter som er ment å beskytte samfunnet.
Svindel mot myndighetene: svart økonomi, skattesnyting, hvitvasking eller misbruk av ulike økonomiske ordninger som er ment å hjelpe næringsliv eller arbeidstakere. Slik svindel kan selvsagt også rette seg mot andre bedrifter eller virksomheter.

-Thor Otto Lohne

Arbeidslivskriminalitet i Europa

Hva gjør Norge for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet forteller litt om Norges innsats på europeisk nivå. Hun deltok på en norskstøttet konferanse om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i regi av EU Agency for Fundamental Rights. Deres siste rapport bygger på 237 intervjuer som avdekker slaveriliknende forhold rundt om i Europa. Les rapporten og anbefalinger for tiltak: https://bit.ly/2XvogQt

Publisert av Norges delegasjon til EU Onsdag 26. juni 2019
Video fra Norges Delegasjon til EU – Facebook side

Hits: 123

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne