Politikernes viktige arbeid

Jeg tror at arbeid med politikk foregår nokså likt over hele landet og i alle partier. Man samles på kveldstid – på rådhuset eller på kjøkkenet hjemme hos noen. Mennesker i ulike aldre, med ulike interesser, ulike talegaver og med ulike politiske ambisjoner. En deler et engasjement for samfunnet. Et engasjement som strekker seg utover egen person og familie. Slik blir kommunen og landet vårt formet og utviklet videre. Av teknologi, av markedskrefter – og av politikk. Hvis folk slutter å engasjere seg i politisk arbeid, blir det bare teknologien og markedskreftene igjen.

Politisk arbeid krever mot og hardt arbeid. Den innsatsen de legger ned er så viktig og meningsfullt som arbeid i dette livet blir. Takk til alle som gjør dette – uansett hvilket parti en måtte tilhøre….

Det er ikke mye som er viktigere å mene noe om for demokratiet enn hva vi skal leve av, hvordan vi produserer og hvordan det påvirker miljøet. Det er ikke et spørsmål om vi skal – men når vi skal – bygge annerledes industri for framtida. Den jobben som ble gjort da Norge gikk fra sjøfartsnasjon til oljenasjon må – heller før enn siden -gjøres igjen, og nå som den gang trenger vi aktiv industripolitikk og demokratisk forvaltning.

-Thor Otto Lohne

Hits: 124

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne