Styremøter 1. kvartal 2011

Det første styremøtet i år blir avholdt 24. januar hos Statens Vegvesen, hvor styret får en presentasjon av T-forbindelsen med etterfølgende befaring i tunnelanleggene. På dette møtet framlegger nærings rådgiver Pål Nygård i Karmøy kommune en oversikt over næringslivet på Karmøy, etablerer tjenester for nye næringsvirksomheter, næringspolitikk og prosjekter i kommunen. Det legges også fram for diskusjon i styret flere alternativer for videreutvikling av kommunens næringsvirksomhet både i lokalt og regionalt perspektiv.

Neste styremøte blir 21. februar hos Åkra Sementstøperi AS, hvor styret foruten å få en bred informasjon om denne virksomheten også blir informert om de reguleringsmessige utfordringene bedriften står overfor med sikte på eventuell bistand fra næringsrådet.

Årsmøtet blir avholdt etter planen den mandag 28. mars og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Medlemmene oppfordres til å kontakte styret med aktuelle saker som man ønsker Karmøy Næringsråd skal engasjere seg i. Som kjent foregår alle våre styremøter ute hos medlemmene, og vi ber om at medlemmer som ønsker besøk for å informere om virksomheten og eventuelle utfordringer vi kanskje kan være behjelpelige med, tar kontakt.

Hits: 122

Del på:

Forfatter: Admin