Karmøy Omstillingsselskap AS er stiftet

Karmøy er som kjent blitt såkalt “omstillingskommune” og vil motta betydelige statlige omstillingsmidler over en periode på inntil 6 år. Flere av våre medlemmer har sammen med andre næringslivsfolk i kommunen og regionen vært engasjert i arbeidet med å kartlegge muligheter og utfordringer for å kunne styrke næringsgrunnlaget i Karmøy. Arbeidet resulterte i en strategisk utviklings analyse og -næringsplan, og et interim styre har vedtatt en forvaltningsstrategi for midlene samt arbeidet med å etablere en effektiv og enkel ordning for å kunne vurdere og tildele midlene.

Denne oppgaven skal ivaretas av Karmøy Omstillingsselskap AS, som ble etablert 6.12.2010. Karmøy Næringsråd har vært sterkt engasjert i interim styret og spesielt i dannelsen av selskapet, bl.a. med å foreslå eierfordeling samt forslag til styre i selskapet. Vår innstilling ble vedtatt på alle punkter, og vi ser fram til at selskapet er i drift og kan starte arbeidet med å informere om de muligheter dette innebærer for våre medlemmer og for kommunens næringsliv. Se mer om dette på

http://www.karmoy.kommune.no/nyhet/2010/omstillingsselskap-stiftet/

og vil vil holde medlemmene oppdatert om saken.

Hits: 144

Del på:

Forfatter: Admin