Husøyvegen

Karmøy Næringsråd har over flere år engasjert seg på vegne av bedriftene i Husøyområdet for å få igangsatt en helt nødvendig oppgradering av Husøyvegen. Vi informerte bl.a. om dette på vårt årsmøte, og nå har stortingsrepresentant Helge Thorheim tatt et initiativ i saken overfor Samferdselsdepartementet ved Statsråd Ketil Solvik-Olsen. Det stilles spørsmål om denne helt nødvendige og viktige utbedringen kan finansieres særskilt i inneværende år, eller tas med i budsjettet for 2015.

Kopi av dette brevet med Thorheims begrunnelse er sendt til alle medlemmene i Karmøy Næringsråd til orientering, og vi følges opp saken videre.

Hits: 118

Del på:

Forfatter: Admin