Korona-tiltak for næringslivet

Karmøy Kommune

Koronasituasjonen i kombinasjon med lav oljepris gir store utfordringer for regionens næringsliv. Ulike typer handel, personlig tjenesteyting, og ikke minst eksportrettet næringer er særlig utsatt. I Rogaland antas at det er størst risiko for oppsigelser i de eksportrettede næringene: maritim, offshore leverandørindustri, prosessindustri, reiseliv og sjømat, er i Karmøy, Haugesund og Sola.

Les videre om ulike tiltak på nettsiden til Karmøy Kommune.

Hits: 133