Forprosjektmidler fra Norges Forskningsråd rettet mot bedrifter innen reiseliv, kulturnæringer, finans, og varehandel

Målgruppe
Norges Forskningsråd har lyst ut forprosjektmidler til aktører innenfor reiseliv-, kultur-, finans- og varehandelsnæringene. Bedrifter, nettverk eller forskningsmiljøer kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten til disse aktørene. For mer informasjon: Forprosjektmidler

Hensikt
Hensikten med forprosjektmidlene er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere tidspunkt. Eksempler på tematikk: bærekraft utvikling, bærekraftige forretningsmodeller, digitalisering (AI/ML/AR), forbrukeradferd, organisasjon og ledelse, personvern og GDPR.

Støtte og støtteandel
Man kan søke om 50 000 til 500 000 kr i støtte, avhengig av aktivitet, og få støtte på inntil 100 % av de budsjetterte prosjektkostnadene. Støtteandelen på 100 % betyr at bedriftene får midler til å dekke alle aktiviteter i det definerte forprosjektet, noe som gir bedrifter mulighet til å jobbe med innovasjon i stedet for å permittere.

Aktiviteter i forprosjektet
Det kan søkes om støtte til følgende aktiviteter:

  1. Nettverk med varighet 4 til 12 måneder. Innenfor rammen på maksimalt 500 000 kroner, vil
    søker kunne få dekket opptil 100 prosent av sine kostnader knyttet til nettverksaktiviteter.
  2. Prosjektetableringsstøtte til:

a. Innovasjonsprosjekt i næringslivet hvor søker vil kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 250 000 kroner. For mer informasjon: Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Innovasjonsprosjekt i Næringslivet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos en eller flere aktører som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på, eller vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.

b. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist for hovedprosjekt 18. november 2020 vil søker kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 250 000 kroner. Gjennomført prosjektetableringsprosjekt er obligatorisk for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Kompetanse- og samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygger forskningskompetanse som samfunnet og/eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

3. For arrangementsstøtte vil søker kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 50 000 kroner.

Prosjektvarighet og Søknadsfrist
1-12 måneder, løpende søknadsfrist

For ytterligere informasjon om utlysningen
Ta kontakt med VRI kompetansemegler Åse Tveit Samdal (aase.samdal@validehaugesund.no) eller Kjersti Vikse Meland (kjvi@norceresearch.no) dersom du har spørsmål knyttet til utlysningen.

Hits: 205

Del på: