Gårsdagens sentrale virksomheter – Monumenter i fremtidens reiselivsbedrifter?

Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner – det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten.

Tenker det er “innafor” også på dette nettstedet å dele historie om gårsdagens sentrale virksomheter. Dette fordi slike “monument” i større grad bør bli en del av et bærekraftig reiseliv.

Jeg har tro på at koordinert innsats av “gode krefter” kan etablere økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter som igjen kan sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivs-destinasjoner (som Visnes) i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.

Et slikt reiseliv må;

a) respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

b) bevare og videreutvikle landskapskvalitet slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

c) engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

d) styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold.

Visnes Gruvemuseum

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 149

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne