Årsmøte

Velkommen til årsmøte 28. mars kl. 18.00 på Park Inn by Radisson 

Vi ønsker herved å invitere ordfører, varaordfører, rådmann, næringssjef, gruppeledere, ledere av by-foreningene og styret til årsmøte sammen med våre medlemmer. 

Dagsorden for møtet er: 

Sak 1.  Hvordan er det med krafttilgang og -etterspørsel? Vil det oppleves begrensning på lokal næringsaktivitet?  Adm. dir. Ingrid Therese Tjøsvold i Fagne gir oss innblikk. 

Sak 2.  Årsmelding; “Året som gikk”.  

Sak 3.  Regnskap for 2022

Sak 4.  Budsjett 2023

Sak 5.  Valg av: 

·      Styremedlemmer 

·      Varamedlemmer 

·      Styreleder og nestleder 

·      Revisor 

·      Valgkomité 

Se vedlegg for sak 2 – 5. 

Vi har nylig engasjert Ståle Landås som daglig leder i en 20% stilling. Dette i et midlertidig engasjement som en prøveordning. Dette betyr vi nå legger mer kraft opp mot kommune adm./politikere og andre stakeholdere knyttet til: 

  • Areal for næringsvirksomhet. 
  • Vei-løft for å redusere vedlikeholdsetterslepet, og rute opp veinettet for bl.a. bedre sentrale næringsveier. 
  • «Verktøykasse» for å utvikle og realisere større byutviklingsprosjekter. 
  • Økt fornybar krafttilførsel/produksjon, slik at det samsvarer med en vellykket klimaomstilling og kraftetterspørsel basert på næringslivets industrisatsinger. 
  • Støtte opp under initiativet «bærekrafts-løftet» fra NHO, LO og KS som et forpliktende offentlig-privat partnerskap for å sikre god samhandling og gjennomføring av bærekrafts-målene. I det ligger å sondere rammevilkår som skalerer lav- og nullutslippsløsninger på en måte som gir gode incentiver for både bedrifter og kommuner.  
  • Politikk for å redusere antall uføretrygdede, redusere sykefraværet, få flere over fra deltid til heltid, få flere eldre til å stå lenger i arbeid og få flere innvandrere i arbeid. I det ligger å redusere arbeidsgivers risiko ved inkludering av utsatte grupper gjennom god og koordinert arbeidsgiverbistand og enkel tilgang til virkemidler som arbeidsutprøving, oppfølging, hjelp til tilrettelegging eller økonomiske tilskuddsordninger. I det ligger å forankre samarbeidet mellom kompetanse-, helsemyndighetene og NAV for å få flere i jobb. 

Det ovenstående har konsekvens for budsjettet som fremlegges. 

Etter gjennomført årsmøte (ca kl 19.30) inviterer vi til bevertning på hotellets restaurant.

Vi ber om påmelding via påmeldingslink innen torsdag 23. mars: 

https://rrsenter.wufoo.com/forms/arsmate-karmay-naringsrad-2023/

Hits: 300

Del på: