Årsmøte 29. april

I år ble næringsrådets årsmøte for første gang arrangert digitalt. Vanligvis er årsmøtet en fin anledning til nettverksbygging, noe det var begrenset mulighet til denne gangen. Vi fikk likevel gode presentasjoner fra Sparebank1 SR-Bank og foreningens leder for de deltakende medlemmene ved årsmøtet.

Her følger et kort referat:

Årsmøte Karmøy Næringsråd

Tid: 29. april kl 17-18.30

Sak 1.  Foredrag v/ sjefsøkonom Kyrre M Knutsen, Sparebank 1 SR-Bank: Corona-situasjonen og økonomien.

Han informerte om hvordan økonomien påvirkes av Corona-situasjonen, fremtidsscenarioer og hvilke tiltak som tas i bruk/virkemidler som er tilgjengelig.

Sak 2. Årsmelding; “Året som gikk”

Styreleder presenterte årsmeldingen for 2019. Det var en fyldig presentasjon over de ulike arbeidsområdene styret og administrasjonen hatt fokus på og arbeidet med i året som gikk. (se vedlegg)

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsmeldingen.

Sak 3. Regnskap for 2019

Vedtak: Årsregnskap for 2019 ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4. Budsjett 2020

Vedtak: Budsjett for 2020 ble godkjent av generalforsamlingen

Sak 5. Valg

Generalforsamlingen godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling til valg, og følgende ble valgt:

  • Styremedlem Thor Otto Lohne, gjenvalg 2 år
  • Styremedlem Inger Elise Kolstø, gjenvalg 2 år
  • Styremedlem Jan Aksel Roness, ny 2 år
  • Rune Kristiansen, gjenvalg 2 år

Følgende varamedlemmer ble valgt:

  • Harald Arnøy (varamedlem for Thor Otto Lohne)
  • Hilmar Eide (varamedlem for Inger Elise Kolstø)
  • Tommy Bygnes (varamedlem for Jan Aksel Roness)

Som styreleder ble Thor Otto Lohne valgt (1 år).

Som nestleder ble Inger Elise Kolstø valgt (1 år)

Som revisor ble Anders Rundhaug valgt (1 år)

Generalforsamlingen valgte følgende valgkomite (1 år):

  • Thomas S. Jansen
  • Odd Henry Dahle
  • Geir Hystad

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling.

Karmøy Næringsråds årsmelding som ble presentert kan lastes ned her.

Hits: 252

Del på: