Arbeiderpartiet – innlegg vedr. næringsliv og verdiskaping

Nærings og industriutvikling på Karmøy – tilrettelegging for utvikling av nye arbeidsplasser. 

Karmøy Arbeiderparti har de siste 8 åra sørget for at Karmøy har ført en aktiv næringspolitikk. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi styrket næringsavdelingen i Karmøy kommune og sørget for utvikling av industri- og næringsområder i hele kommunen. Karmøy AP har vært aktive pådrivere og bidratt til å tilrettelegge for utvikling av Haugaland Næringspark på Gismarvik og dermed bidratt til lokalisering av mange, nye viktige industriarbeidsplasser i vår region. Vi har også bidratt til legge forholdene til rette for å videreutvikle Husøy som regionhavn og etablering av nye bedrifter der. Det er tilrettelagt for framtidig industriutvikling innenfor det grønne skiftet. Karmøy AP har bidratt aktivt til videreutvikling av lokale næringsområder både i Skudenes, Åkrehamn, Vedavåg og Kopervik.  

Gjennom Haugalandspakken har Karmøy fått utviklet viktige deler av sin infrastruktur, men mye gjenstår. I neste kommunestyreperiode vil derfor Karmøy AP fortsette arbeidet med å videreutvikle kommunens infrastruktur og derigjennom være med på å legge til rette for effektiv næringsdrift, samtidig som utvikling av nye veiprosjekt skal sørge for åpning og utvikling av nye industriområder som kan sikre etablering og utvikling av framtidsrettede, trygge og langsiktige arbeidsplasser, med økt sysselsetting som mål. 

Karmøy Arbeiderparti vil sammen med sine samarbeidspartnere fortsette den aktive nærings- og industripolitiske satsinga i hele kommunen også i neste kommunestyreperiode. Vi vil fortsette å styrke Karmøy kommunes næringsavdeling og vil hjelpe små og mellomstore bedrifter i arbeidet med omstilling og utvikling. Karmøy AP vil også sørge for utvikling av nye næringsarealer på Stormyr i Skudenes, i Åkrehamn Øst, nordover mot storhallen på Vea, nord og vest for næringsområdet på Bygnes og i nye områder mot flyplassen. Vi vil også legge til rette for en aktiv dialog for videreutvikling av kommunens eksisterende bedrifter og av Haugaland Næringspark og Husøy. Karmøy AP vil også arbeide aktivt for å legge til rette for etablering og utvikling av maritime og marine næringer i Karmøy. 

Stine Bjelland – Inger Elise Kolstø – Jarle Nilsen – Jan Mathiesen – Odd Henning Johannessen 

Karmøy Arbeiderparti 

Hits: 162

Del på: