Til alliansen av partier på Karmøy som skal styre kommunen de neste fire årene.

Det norske samfunnet kjennetegnes blant annet av en omfattende velferdsstat. Hvilken god velferdspolitikk en kan ta seg «råd til» avhenger av hvilken politikk en har for næringsliv og -utvikling. Det er arbeid og den verdiskaping dette gir som er forutsetningen for vår velferd.

Her er synspunkter hva slik politikk må innebære/-holde;

  • Det må være kontinuerlig oppmerksomhet på hvor og hvordan arbeidsplasser kan opprettholdes og skapes. Politikk, lover og regler må utformes og forvaltes slik at dette legger til rette for at bedrifter kan starte opp, ansette folk og vokse.
  • Haugalandet er et felles bo- og arbeidsmarked. Det er slik det må utvikles. Et eksempel til etterfølgelse er Karmsund Havn IKS. Dette er en suksess hvor det er utvist næringspolitikk som tiltrekker private investeringer og stimulerer til betydelig sysselsetning og verdiskaping.
  • Norge eksporterer varer og tjenester for i størrelsesorden 1200 milliarder kroner, tilsvarende en drøy tredel av samlet verdiskaping. Om lag 40 prosent av alle arbeidsplassene i norsk næringsliv er direkte avhengig av utenlandsk etterspørsel. På Haugalandet er det grunn til å tro at denne prosenten er større. Derfor må vi effektivt ha varer og tjenester inn og ut! Derfor er veiprosjektene Rogfast, Hordfast og Haukelifjell viktige. Derfor er et godt rutenett til/fra på flyplassen viktig. Derfor er det viktig med containerhavn for handelsnæringen, bulkhavn for prosess industrien, offshorebaser for petromaritim næring etc
  • Vi sier som Ole Brumm; «Ja takk, begge deler». Deretter tilfører vi; «Innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme». Næringsliv- og utvikling gir bostedsattraktivitet, men det må mere til. Kultur- og idrettssatsing gir kvalitet til samfunnet og bostedsattraktiviteten.  Det blir feil å sette investeringer i dette opp mot investeringer i skole og omsorg som hevdes må ha prioritet. Problemet med denne argumentasjonen er at en da prioriterer ned bostedsattraktiviteten som er nødvendig for vekstkraft. Steder som er attraktive vokser gjennom innflytting, mens steder som er lite attraktive vil oppleve at antallet som flytter ut overstiger antallet innflyttere, slik at folketallet synker. Karmøy og Haugalandet opplever at antallet som flytter ut overstiger antallet innflyttere. Dette svekker arbeidsmarkedet og næringslivets muligheter.
  • Her er hva «stakeholders» mener det bør satset mer på; Rogaland fylke mener petroleumsnæringen, fornybar energi, prosessindustrien, havbruksnæringen, landbruket samt reiselivs – og opplevelsesnæringene blir viktige framover. Satsinger i disse sektorer må forventes å ville bli støttet politisk og med midler fra fylket. Innovasjon Norge mener solcelle- produksjon, batteriproduksjon, bioprotein og datalagring blir viktige framover. Satsninger i disse sektorer må forventes vil bli støttet med kompetanse og midler fra Innovasjon Norge. På mange av områdene som Rogaland fylke og Innovasjon Norge trekker fram kan Haugalandet ha muligheter. Her gjelder det det å snu kappen etter vinden.

Vi ser vi frem til flere nye gode samarbeid!

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 725

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne