Muligheter innen flytende havvind

Ved foreningens styremøte 2.9 fikk vi en spennende og flott presentasjon av Norwegian Offshore Wind Cluster og MET-senter ved daglig leder Arvid Nesse.

Norwegian Offshore Wind Cluster ble etablert lokalt med mål om å utvikle en ledende global leverandørkjede til flytende havvind-næringen. Klyngen har nå 145 betalende medlemmer fra hele landet. Administrasjon ivaretas av MET-senter. 

Flytende havvind er fortsatt i tidligfase. Det produseres i dag installert ca 22,5 GW i Europa. I 2030  forventes det en årlig produksjon på 40-50 TWh. Det er fallende produksjonskostnader, og kostnadene forventes å komme til et konkurransedyktig nivå samt være billigere enn kjernekraft, gasskraft og kullkraft. Vindkraft vil i følge prognoser utgjøre halvparten av kraften i EU i 2050.

Den som blir best på kostnadsreduksjon blir vinneren.

Spiller leverandørindustrien på Haugalandet og i Norge kortene rett, vil norsk andel innen flytende havvind kunne bli opp til 20% på sikt. Norge har gode forutsetninger for å ha en sentral rolle i produksjon av komplette vindparker, med verft- og offshoreleverandørindustriens kompetanse sammen med kaianlegg med gode dybdeforhold og norske fjorder som lagrings- og monteringsplass.

Klyngen har 5 fokusområder:

1.     Utvikle norsk leverandørkjede

2.     Innovasjon – test og demo

3.     Internasjonale markeder

4.     Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner

5.     Utvikle Utsira Nord og andre norske områder

Marin Energi Testsenter (MET-senter) er verdens ledende testsenter for flytende havvind i dag. Testsenteret er lokalisert vest av Sør-Karmøy, og ble etablert for mer enn 10 år siden da tidligere Statoil plasserte sin Hywind-mølle i dette området. MET-senter får de neste 2 årene fylt opp sitt konsesjonsområde med flere demo-møller, og det arbeides nå med å få på plass flere testkonsesjoner.

Norge er i dag best på å utvikle kostnadseffektive løsninger. Prognosen (Menon 2019) er at flytende havvind fremover vil kunne gi 117 milliarder i verdiskaping og en sysselsettingseffekt på 128 000 årsverk over 30 år.

Dette vil gi store muligheter for næringslivet på Haugalandet!

Du kan lese mer om klyngen og deres arbeid på: https://offshore-wind.no/

Hits: 322

Del på:

Forfatter: Karmøy Næringsråd