1% har elbiler i dag – «alle» har det om 29 år

Det skriver det internasjonale energibyrået (IEA) som er en internasjonal organisasjon opprettet i november 1974 for å sikre stabil oljeforsyning og produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper. Videre arbeider IEA med å fremme og utvikle alternative energikilder, rasjonell energipolitikk og multinasjonalt samarbeid om energiteknologi

EIA har nå laget rapport om hva det innebærer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dette er veikart som viser de prioriterte handlingene som kreves i dag for å oppnå netto null utslipp innen 2050. Rapporten er stappfull av kriterier og forutsetninger som må til.

IEA legger til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles. Det var på 26.800 TWh i 2020, og de forventer at det passerer 50.000 TWh i 2050.

I 2020 var det totalt installert 2.990 GW med fornybar energi i verden. Det utgjorde 29% av installert kapasitet for produksjon av strøm. Sol- og vindkraft var 9% av dette. Denne fornybare kapasiteten må tredobles innen 2030 og 9-ganges innen 2050. Da må kapasiteten opp i henholdsvis 10.300 og 26.600 GW. Fra og med 2030 må det hvert eneste år bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Med dagens turbinstørrelser på opptil 15 MW offshore og 4,8 MW på land tilsvarer det mellom 26.000 og 81.250 nye vindturbiner – hvert eneste år.

Ettersom sol- og vindkraft ikke er regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet.

Dermed må investeringene i strømnettet øke fra 260 milliarder dollar i 2020 til 820 milliarder dollar årlig rundt 2030 og rundt 800 milliarder dollar årlig rundt 2050. Mesteparten av det vil gå til trafoer og strømnett, men det forventes også kraftige økninger i investeringer knyttet til batterilagring og offentlige lademuligheter.

I et scenario der effekten av global oppvarming begrenses til 1,5 grader, skriver IEA at salget av nye bensin- og dieselbiler bør opphøre i 2035 og at verden raskt må se mot elbiler. Da bør også omtrent alle nye biler være elektriske.

Dagens elbilbestand utgjør rundt 1% av bilparken – men dersom utviklingen skjer i tråd med linjen IEA legger seg på, vil 60% av bilene være elektriske i 2040. Ti år etter, i 2050, vil 86% av bilene være elbiler.

IEA-rapporten har fått mye oppmerksomhet i mediene internasjonalt og i Norge. Hvis verden skal følge dette veikartet, så er det ikke rom for å investere særlig mer i nye fossile energiprosjekter. Det må derimot investeres veldig mye mer i fornybare energikilder, og da spesielt solkraft og vindkraft.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 362

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne