I dag – 17. juni – skjer det!

Karmøy næringsråd (KN) får ny og «fresh» nettside. I tillegg blir KN å finne på sosiale media (facebook). KN skal daglig formidle lokalt næringsstoff.

Hvem bør ofte besøke KNs hjemmeside og facebook-side?

Alle Haugalendinger; Det er arbeid og verdiskaping som er forutsetningen for velferd. Hvordan det går med lokalt næringsliv er viktig for alle Haugalendinger. Derved bør alle på Haugalandet være næringslivsinteressert og besøke hjemmesiden.

Næringsbedrifter som ønsker å informere om sin virksomhet; Hjemmesiden og facebook-siden vil ha et «lavterskel»-tilbud for medlemsbedriftene med hensyn til å legge ut saker. Dette er informasjon som ikke interesserer media men som allikevel er av interesse for øvrige i næringslivet. Dette kan være informasjon om nye kontrakter, leveranser, nybygg, ansettelser etc.

Alle som driver politisk arbeid og/eller utformer rammevilkår; Næringspolitikk som tiltrekker investeringer og stimulerer til verdiskaping og sysselsetning er svært viktig. Haugalandkommunenes saksbehandling må inkludere næringsinteressene i avveiinger for å ha god næringsvennlighet. Næringslivet forventer også bevissthet hos Haugalandkommunens politiske organer og ansatte om hvordan innkjøp, investeringer, planprosesser og eierstyring kan legge til rette for økt verdiskaping i lokal privat sektor.

Grundere; Hjemmesiden er en «port» til miljø som kan hjelpe til med finansiering, støtteordninger og «gode hjelpere».

De med behov for varer og tjenester; Hjemmesiden vil ha et medlemsregister. Den vil opplyse om varer og tjenester og linke til bedriftenes hjemmeside.


Design av hjemmesiden har tatt utgangspunkt i en utprøvd mal da dette både reduserer tidsforbruket, sikrer universell utforming og minsker kostnader. Hjemmesiden skalerer til alle skjermstørrelser. Dette har vært viktig i og med at besøk fra mobiltelefoner øker.

Hits: 152

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne